ทัวร์เกาะพีพ
ทัวร์เกาะไข
ทัวร์เกาะพีพี+เกาะไข

ทัวร์เกาะราชา

ทัวร์เกาะเฮ
ทัวร์เกาะเฮ+เกาะราชา
ทัวร์เกาะฮันนี่มูน
ทัวร์เกาะรังใหญ
ทัวร์เกาะสิมิลัน
ทัวร์หมู่่เกาะสุรินทร์
ทัวร์ทะเลแหวก
ทัวร์อ่าวพังงา
ทัวร์อ่าวพังงา+ซีคานู
ทัวร์ซีคาน
ทัวร์ล่องแก่ง
ทัวร์ซาฟารี
ทัวร์ตกปลา
ทัวร์ซิตี้รอบเกาะ
ทัวร์ซันเซ็ตซีคานู
ภูเก็ตคันทรีคลับ
ล็อคปาล์มกอล์ฟคลับ
ลากูน่ากอล์ฟคลับ
มิชชั่นฮิลกอล์ฟคลับ
บลูแคนยอนซ์กอล์ฟคลับ
ท้ายเหมืองกอล์ฟคลับ
หาดป่าตอง
หาดกะรน
หาดกะตะ
หาดในหาน
หาดกมลา
ในตัวเมืองภูเก็ต
หาดในยาง
แหลมพันวา
เกาะราชา
เกาะเฮ
เกาะฮันนี่มูน
เกาะรังใหญ่
แพ็คเก็จสนุก เอ
แพ็คเก็จสนุก์ บ
เกนติ้งไฮแลนด์
แพ็คเก็จแฮปปี้ เอ
ทัวร์หมู่เกาะพีพี
ทัวร์ทะเลแหวก
ทัวร์เกาะห้อง - ท่องทะเลใน
ทัวร์พายเรือคายัค อ่าวท่าเลน
ทัวร์แช่น้ำตกร้อน - สระมรกต
ทัวร์ชมเมืองกระบี่
ถ้ำมรกต
ถ้ำเลเขากอบ
3วัน2คืินUnseen Trang
3วัน2คืินUnseen Trang,Krabi
ทัวร์รอบเกาะ
ทัวร์เกาะเต่า,เกาะนางยวน
ทัวร์เกาะพงัน
หมู่เกาะอ่างทอง
ฟูมูลปาร์ตี้
ภูเก็ตแฟนตาซีโชว์
ไซม่อนคาบาเร่ย์โชว
โรงแรม โปรโมชั่น ฟอร์มติดต่อกลับ การชำระเงิน รูปภาพ แพ็คเก็จทัวร Enlish language
ทั ว ร์ ภู เ ก็ ต...เ ก า ะ เ ฮ

โ ด ย ส ปี ดโ บ้ ท
เพียงแค่ 20 นาทีก็เจอหาดทรายขาว น้ำทะเลใสเขียวเหมือนมรกตพักผ่อนแบบสบายสบายกับธรรมชาติที่สวยงาม
 
เ ก า ะ เ ฮ
เป็นเกาะที่มีธรรมชาติสวยงาม หาดทรายขาว ปะการังที่ยังคงความสมบูรณ์ น้ำทะเลใส จนสามารถมองเห็นหมู่ปลา
สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมีเวลาพักผ่อนได้ สัมผัสกับทะเลนานๆ ที่นี่คงไม่ทำให้คุณผิดหวัง
สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการได้ สัมผัสกับกีฬา ทางน้ำที่นี่ก็มีไว้ให้บริการ
โปรแกรมทัวร์
08:00-08:30 น.  :  รอรับที่โรงแรมที่พัก สู่ท่าเรืออ่าวฉลอง
09:00 น.   :  ออกจากท่าเรืออ่าวฉลอง สู่เกาะเฮ
09:20 น.   :  ถึงเกาะเฮ   พักผ่อนตามอัธยาสัย ท่านสามารถเล่นน้ำ ,ดำผิวน้ำ ให้อาหารปลาสวยงาม หรือพักผ่อนบริเวณชายหาด
สำหรับท่านที่ต้องการ เล่นกีฬาทางน้ำก็จะมี ซีวอล์คเกอร์  ท่อสายอากาศ สำหรับหายใจทำให้สามารถเดินเล่นในทะเลได้,ดำ น้ำ กีฬาสองอย่างนี้ก่อน เล่นจะมี เจ้าหน้าที่มาสอน,บานาน่าโบ้ท , พาราเซลลิ่ง หรือที่เราเรียกกันง่ายว่ เล่นร่มไว้ให้ ท่านเลือก
12:00 น.   :  รับประทานอาหารกลางวัน 
14:30 น.   :  เดินทางออกจากเกาะเฮ
15:00 น.   :  ถึงท่าเรืออ่าวฉลอง นำท่านกลับโรงแรมที่พัก
15:30-1600 น.   :  กลับถึงโรงแรมที่พัก โดยสวัสดิภาพ
อัตราค่าบริการ
รายการทัวร์
ราคาผู้ใหญ่
ราคาเด็ก
เกาะเฮ วันเดย์ทัวร์
๘๕๐
๖๐๐
เกาะเฮ+ ซีวอลเกอร์
๑๗๐๐

-

เกาะเฮ+ไดวิ่ง (no license)
๑๙๐๐
-
เกาะเฮ+พาราเซลลิ่ง
๑๓๐๐
-
เกาะเฮ+บานาน่าโบ้ท
๑๓๐๐
-
อัตราค่าบริการรวม
รถรับส่งโรงแรม - ท่าเรือ - โรงแรม
เรือเร็วรับส่งท่าเรือ - เกาะเฮ - ท่าเรือ
ทัวร์เกาะเฮตามรายการที่แจ้ง
อาหารกลางวันแบบเซ็ตเมนู
มัคคุเทศก์
ประกันอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว
เขตพื้นที่
เวลารถรับที่โรงแรม
หมายเหต
เจดับพลิว,ในยาง,ในทอน, **ลูกค้าน้อยกว่า 4 ท่าน รถไพรเวท 07.30-07.45 น. เก็บค่ารถเพิ่ม 400 บาท/ท่าน

1500/ทริบ
ลากูน่า,บางเทา,สุรินทร์
07.30-07.45 น.
เก็บค่ารถเพิ่ม 200 บาท/ท่าน
แหลมพันวา
08.45 น.
เก็บค่ารถเพิ่ม 200 บาท/ท่าน
เอวาซอล,ยอชคลับ,ในหาน
09.00 น.
เก็บค่ารถเพิ่ม150 บาท/ท่าน
ป่าตอง
08.15-08.45 น.
ฟรี รถรับส่ง
กะตะ,กะรน
09.00-09.15 น.
ฟรี รถรับส่ง
ตัวเมืองภูเก็ต
08.30 น.
ฟรี รถรับส่ง
สิ่งที่ควรนำติดตัว
     
 
กล้องถ่ายรูป,แว่นกันแดด , ครีมกันแดด , ผ้าเช็ดตัว , รองเท้าแตะ
  ยารักษาโรคประจำตัว, ชุดสำหรับเล่นน้ำและชุดเปลี่ยน
หมายเหตุ รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 
Home | โรงแรม | ทัวร | ฟอร์มติดต่อกลับ | การชำระเงิน | รูปภาพ | แพ็คเก็จทัวร โปรโมชั่น


Phuket Five Stars Co.,Ltd :
100/395 Srisuchart Grandvill Moo 5, Rassada, Muang, Phuket 83000 Thailand
  Tel 076-261562 ..
  Fax 076-261677  
  Mobile 085-0686131
  Email: info@phuket5star.com

Authorised Hotel & Tour Reservation Agent.
Tourism Authority of Thailand.
TAT Travel License No. 34/00249
 

©copyright : Phuket Five Stars Co.,Ltd : Last updated 03jan 2008 :All rights reserved